אודות

בשנים תר"ץ-תרצ"ט, במהלך העליה החמישית, רוב העולים שהגיעו לארץ היו ממרכז אירופה, רבע מהם מגרמניה (היא כונתה "עליית היקים"). בין העולים היתה קבוצה של יהודים דתיים אורתודוקסים, שהביאו איתם מסורת חינוכית שמקורה ברב שמשון רפאל הירש, ובשיטתו החינוכית – 

"תורה עם דרך ארץ". 

הורים אלו חיפשו דרכים חדשות להתאים את חינוך ילדיהם למציאות החדשה בארץ. הרעיון המרכזי של "תורה עם דרך ארץ" כפי שבאר אותו הרב הירש, הוא – שילוב בין לימודי קודש מעמיקים ולימודי חול המאפשרים קיום בעולם (כגון: מדעים, מתמטיקה, שפות וכו'), והכרת התרבות הכללית בצורה מעמיקה. וכך כתב הרב הירש בפרושו לבראשית ג, כד:

"דרך ארץ היא דרך התרבות, דרך החכמה הסוציאלית – המחנכת את האדם למוסר ולסדר בחייו החברתיים בארץ…התרבות פותחת את חינוך האדם, ואילו התורה משלימה אותו; שכן התורה מחנכת את האדם השלם…בישראל דרך ארץ ותורה ירדו כרוכים; האדם השלם והיהודי הם זהים בבית ישראל".

בשנת תרצ"ה הוקם בירושלים בית הספר היסודי "חורב" (על-שם אחד מספריו החשובים של הרב הירש), ובו 16 תלמידים ותלמידות. מייסד בית הספר ומנהלו הראשון היה המחנך ד"ר יונה כהן. בית הספר שכן בתחילה בדירתו של המנהל ברחוב החבשים (כיום רחוב אתיופיה) ליד שכונת מאה שערים. בהמשך עבר בית הספר לבית רעוע ליד גן העיר ברחוב המלך ג'ורג' (מול "היכל שלמה" של היום), ומשם עבר לרחוב שטראוס (מדרום לבית החולים "ביקור חולים"), עד שהוא הגיע למשכנו הקבוע ברחוב כובשי קטמון 15 בשכונת קטמון. 
במשך השנים ניהלו את בית הספר הרב פולק והרב יצחק בראור.
החל משנת תשע"ג פוצל בית הספר  היסודי חורב לשני סמלי מוסד, חורב בנים וחורב בנות.
בית ספר הפך ממעמד של בית ספר מוכר שאינו רשמי לבית ספר השיך לממ"ד.
בית הספר ממשיך לשמור על יחודיות משכבר הימים.
החל משנתתשע"ג ועד לשנת תשע"ט , ניהלה את בית הספר גב' דורית קליין.
החל משנת תשע"ט מנהלת את בית הספר הגב' ברוריה בס

פרטים כלליים