מהווי בית הספר חורב בנות

המנון בית הספר

המנון (2)